ارتباط باما
دفتر ما
لاله‌زار کوچه امین زاده پاساژ پردیس طبقه سوم

02133963156
02133963108
02133951391
02136615914
مدیریت
09121893760
09123236851